Wat is pesten?

Pesten is het emotioneel beschadigen van een ander persoon, met als doel het verkrijgen van bijvoorbeeld voordeel of vermaak. Voorbeelden zijn een slachtoffer voor gek zetten, uitsluiten of anderen tegen die persoon opstoken. Het verschil tussen pesten en een lolletje of plagen is soms moeilijk aan te geven. Echter, wanneer iemand iets als pesten ervaart dan is het meestal ook pesten. Wanneer iemand ergens emotioneel door beschadigd raakt, dan is het zeker ongewenst!

Is pesten schadelijk?

Ja, pesten kan blijvende negatieve gevolgen voor je persoonlijkheid hebben. In een aantal gevallen is zelfs langdurige behandeling nodig om een slachtoffer weer in de maatschappij te kunnen laten functioneren. Ook na een dergelijke behandeling is de 'gerepareerde' situatie niet gelijk aan die van iemand die nooit gepest is geweest. Immers, er is een ander traject doorlopen waarbij tijd nodig was voor de 'reparatie' terwijl andere mensen deze tijd konden gebruiken voor hun verdere ontwikkeling. Een mens is geen computer welke je kunt resetten om opnieuw te beginnen. Ervaringen kunnen wel verklaard en gecompenseerd worden, maar niet gewist. Een behandeling kost veel tijd en geld.

Meelopers en omstanders

Meelopers zijn de bondgenoten van de pester, zij vinden het gedrag van de pester wel oké en lachen om het leed dat wordt aangedaan aan het slachtoffer. Er zijn ook omstanders die het pesten niet oké vinden, maar uit angst om anders zelf gepest te worden geen actie durven te ondernemen.

De rol van meelopers en omstanders wordt vaak onderschat; hun reacties zijn vaak de motivatie voor de pester om door te gaan met pesten. Wordt het gedrag van de pester niet afgewezen of zelfs beloond, dan is dat vaak een reden voor de pester om door te gaan. Ook is een afwijzing door een hele groep voor een slachtoffer emotioneel veel aangrijpender dan een conflict met een enkele persoon. Pest je mee, dan ben je ook schuldig!

Naam *Emailadres *Opmerkingen *